تبلیغات
مکه مکرمه مجموعه 50044 هتل سدره – مدیرغلامعلی برهمن

مکه مکرمه مجموعه 50044 هتل سدره – مدیرغلامعلی برهمن
خادمین امّ البنین (افتخار ما خدمت به زائرین بیت الله الحرام )
نویسندگان
نظر سنجی
به نظر شما بهترین سوغات مکه و مدینه برای حاجیان چیست

خواندن دعای مجیر براى شفاى‏ بیمار و اداى دین و بى‏نیازى و توانگرى و رفع غم و
اندوه سودمند است. معمولا برخی از زائران بیت الله الحرام نیز این دعای زیبا را در
هنگام طواف خانه خدا زمزمه می كنند.

دعایی زیبا مخصوص این روزها + متن

خواندن دعای مجیر براى شفاى‏ بیمار و اداى دین و بى‏نیازى و
توانگرى و رفع غم و اندوه سودمند است. معمولا برخی از زائران بیت الله الحرام نیز
این دعای زیبا را در هنگام طواف خانه خدا زمزمه می كنند.
دعای مجیر در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است و
از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت شده و دعایى است كه آن‏ حضرت هنگامى كه در
مقام ابراهیم مشغول نماز بودند، جبرئیل آورد و علامه كفعمى[*] در «بلد الامین» و
«مصباح» این دعا را ذكر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره كرده است.به
گزارش سرویس اندیشه پایگاه اطلاع رسانی حج، از جمله اینكه هر كه این دعا را در
«ایام البیض» [روزهاى سیزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده
مى‏شود، هرچند به عدد دانه‏هاى باران و برگ‌هاى درختان و ریگ‌هاى بیابان باشد!و
خواندن آن براى شفاى‏ بیمار و اداى دین و بى‏نیازى و توانگرى و رفع غم و اندوه
سودمند است.معمولا برخی از زائران بیت الله الحرام نیز این دعای زیبا را در هنگام
طواف خانه خدا زمزمه می كنند.

متن و ترجمه دعای مجیر به شرح ذیل است:

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
به نام خدا كه رحمتش بسیار و
مهربانى‏اش همیشگى است‏

سُبْحَانَكَ یَا اللَّهُ تَعَالَیْتَ یَا رَحْمَانُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا رَحِیمُ تَعَالَیْتَ یَا
كَرِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مَلِكُ تَعَالَیْتَ
یَا مَالِكُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا قُدُّوسُ
تَعَالَیْتَ یَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
مُؤْمِنُ تَعَالَیْتَ یَا مُهَیْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا عَزِیزُ تَعَالَیْتَ یَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ،

منزّهى تو اى خدا، بلندمرتبه هستى اى بخشنده، ما را
از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى مهربان، بلندمرتبه هستى‏ اى كریم، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى فرمانروا، بلندمرتبه هستى اى مالك،
ما را از آتش پناه ده اى‏ منزّهى تو اى ایمن‏بخش، بلندمرتبه هستى اى چیره بر هستى،
مار از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى عزّتمند، بلندمرتبه هستى اى جبّار،
ما را از آتش‏ پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى بزرگ‏منش، بلندمرتبه هستى اى
بزرگ‏منش، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى برى از هر عیب،
بلندمرتبه هستى اى سلام،ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،

سُبْحَانَكَ
یَا خَالِقُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا مُصَوِّرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا هَادِی تَعَالَیْتَ یَا بَاقِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَهَّابُ تَعَالَیْتَ یَا تَوَّابُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا فَتَّاحُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَاحُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا سَیِّدِی تَعَالَیْتَ یَا
مَوْلایَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا قَرِیبُ تَعَالَیْتَ
یَا رَقِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُبْدِئُ
تَعَالَیْتَ یَا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
حَمِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا قَدِیمُ،

منزّهى تو اى‏ آفریننده، بلندمرتبه هستى اى آفرینشگر، ما را از
آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى صورت آفرین، بلندمرتبه هستى اى تقدیر
كننده، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى راهنما، بلندمرتبه هستى
اى ماندگار، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده‏ منزّهى تو اى بخشایشگر، بلندمرتبه
هستى اى بسیار توبه‏پذیر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
گشایشگر، بنلدمرتبه، هستى اى خستگى‏ناپذیر، ما را از آتش پناه اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى سرورم، بلندمرتبه هستى اى مولایم، ما از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى نزدیك، بلندمرتبه هستى اى نگاهبان، ما را از آتش پناه ده اى پناه
هنده، منزّهى تو اى پدید آورنده، بلندمرتبه هستى اى بازگرداننده، ما را از آتش پناه
ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى ستوده، بلندمرتبه‏ اى داراى عظمت، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى دیرینه،

تَعَالَیْتَ یَا عَظِیمُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا غَفُورُ تَعَالَیْتَ یَا
شَكُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا شَاهِدُ تَعَالَیْتَ
یَا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا حَنَّانُ
تَعَالَیْتَ یَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
بَاعِثُ تَعَالَیْتَ یَا وَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا مُحْیِی تَعَالَیْتَ یَا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا شَفِیقُ تَعَالَیْتَ یَا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا أَنِیسُ تَعَالَیْتَ یَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا جَلِیلُ تَعَالَیْتَ یَا جَمِیلُ،

بلند مرتبه
هستى اى بزرگ، ما را از آتش پناه ده‏ اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى آمرزگار،
بلندمرتبه هستى اى ستایش‏پذیر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
گواه، بلندمرتبه هستى اى حاضر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
مهربان، بلندمرتبه هستى اى منت‌گذار، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى
تو اى برانگیزنده، بلندمرتبه هستى اى میراث‏بر، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده‏ منزّهى تو اى زندگى‏بخش، بلندمرتبه هستى اى میراننده، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى مهربان، بلندمرتبه‏ هستى اى همراه، ما را از
آتش پناه ده اى پناه‏دهنده منزّهى تو اى همدم، بلندمرتبه هستى اى مونس ما را از آتش
پناه ده‏ اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى بزرگ منزلت، بلندمرتبه هستى اى
زیبا،

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا خَبِیرُ
تَعَالَیْتَ یَا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
حَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَلِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا مَعْبُودُ تَعَالَیْتَ یَا مَوْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا غَفَّارُ تَعَالَیْتَ یَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مَذْكُورُ تَعَالَیْتَ یَا مَشْكُورُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا جَوَادُ تَعَالَیْتَ یَا مَعَاذُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا جَمَالُ تَعَالَیْتَ یَا جَلالُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا سَابِقُ تَعَالَیْتَ یَا
رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا صَادِقُ تَعَالَیْتَ
یَا فَالِقُ،

ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى‏ آگاه،
بلندمرتبه هستى اى بینا، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى عطابخش،
بلندمرتبه هستى اى امان ده، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
معبود، بلندمرتبه هستى اى موجود، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده‏ منزّهى تو اى
بسیار آمرزنده، بلندمرتبه هستى اى ستوده، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى یاد شده، بلندمرتبه‏ هستى اى سپاس شده، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى بخشنده، بلندمرتبه هستى اى پناهگاه، ما را از آتش پناه
ده‏ اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى زیبا، بلندمرتبه هستى اى باشكوه، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پیش از همه، بلندمرتبه هستى اى روزى‏دهنده، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى راستگو، بلندمرتبه هستى اى
شكافنده،

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا سَمِیعُ
تَعَالَیْتَ یَا سَرِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
رَفِیعُ تَعَالَیْتَ یَا بَدِیعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا فَعَّالُ تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا قَاضِی تَعَالَیْتَ یَا رَاضِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا قَاهِرُ تَعَالَیْتَ یَا طَاهِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا عَالِمُ تَعَالَیْتَ یَا حَاكِمُ،

ما را از اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى شنوا، بلندمرتبه هستى اى سریع، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى بلندپایه، بلندمرتبه هستى اى نوآفرین، ما را از آتش پناه
ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى همواره در كار، بلندمرتبه هستى اى والاتر، ما را از
آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى قضاوت كننده، بلندمرتبه هستى اى خشنود، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى چیره، بلندمرتبه هستى اى پاك، ما را
از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده منزّهى تو اى دانا، بلندمرتبه هستى‏ اى
حكمران،

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا دَائِمُ
تَعَالَیْتَ یَا قَائِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
عَاصِمُ تَعَالَیْتَ یَا قَاسِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا غَنِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مُغْنِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا وَفِیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَوِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا كَافِی تَعَالَیْتَ یَا شَافِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ ، سُبْحَانَكَ یَا مُقَدِّمُ تَعَالَیْتَ یَا مُؤَخِّرُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا أَوَّلُ تَعَالَیْتَ یَا آخِرُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ،

ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو
اى پاینده، بلندمرتبه هستى اى پایدار، ما را از آتش پناه ده اى‏ پناه‏دهنده، منزّهى
تو اى نگهدارنده، بلندمرتبه هستى اى پخش كننده، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده،منزّهى تو اى بى‏نیاز، بلندمرتبه هستى اى بى‏نیاز كننده، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى باوفا،بلندمرتبه هستى اى توانا، ما را از آتش‏
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى كفایت كننده، بلندمرتبه هستى اى شفابخش، ما را
از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پیش‏انداز، بلندمرتبه هستى اى
پس‏انداز، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى آغاز، بلندمرتبه هستى
اى انجام‏ ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،

سُبْحَانَكَ یَا ظَاهِرُ
تَعَالَیْتَ یَا بَاطِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
رَجَاءُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْتَجَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَیْتَ یَا ذَا الطَّوْلِ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا حَیُّ تَعَالَیْتَ یَا قَیُّومُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَاحِدُ تَعَالَیْتَ یَا أَحَدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا سَیِّدُ تَعَالَیْتَ یَا
صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا قَدِیرُ تَعَالَیْتَ
یَا كَبِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَالِی
تَعَالَیْتَ یَا مُتَعَالِی [عَالِی‏]

منزّهى تو اى آشكار، بلندمرتبه هستى
اى نهان، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى امید، بلندمرتبه هستى
اى امیدبخش، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى عطابخش، بلندمرتبه
هستى اى هماره بخشایشگر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى زنده،
بلندمرتبه هستى اى به خود پاینده، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو
اى یگانه، بلندمرتبه هستى اى یكتا، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو
اى سرور، بلندمرتبه هستى اى مقصود همه‏ ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى
تو اى توانا، بلندمرتبه هستى اى بزرگ، ما از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو
اى ولایت مدار، بلندمرتبه هستى اى بلند پایه

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا عَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا أَعْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَلِیُّ تَعَالَیْتَ یَا مَوْلَى أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا ذَارِئُ تَعَالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا خَافِضُ تَعَالَیْتَ یَا رَافِعُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُقْسِطُ تَعَالَیْتَ یَا
جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُعِزُّ تَعَالَیْتَ
یَا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا حَافِظُ
تَعَالَیْتَ یَا حَفِیظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
قَادِرُ تَعَالَیْتَ یَا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا عَلِیمُ تَعَالَیْتَ یَا حَلِیمُ،

ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى والا،بلندمرتبه هستى اى والاتر، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى سرپرست، بلندمرتبه هستى اى مولا، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پدیدآور، بلندمرتبه هستى اى آفرینشگر، ما را از آتش پناه
ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى فرودآور، بلندمرتبه هستى اى فرازبر، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى دادگر، بلندمرتبه هستى اى گردآور، ما را از
آتش‏ پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى عزّت‏بخش، بلندمرتبه هستى اى خوارساز، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى‏ نگاهبان، بلندمرتبه هستى این
نگاهبان، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى توانا، بلندمرتبه هستى
اى توانمند ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى دانا،بلندمرتبه هستى
اى بردبار،

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا حَكَمُ
تَعَالَیْتَ یَا حَكِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
مُعْطِی تَعَالَیْتَ یَا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا ضَارُّ تَعَالَیْتَ یَا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا مُجِیبُ تَعَالَیْتَ یَا حَسِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا عَادِلُ تَعَالَیْتَ یَا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا لَطِیفُ تَعَالَیْتَ یَا شَرِیفُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا رَبُّ تَعَالَیْتَ یَا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مَاجِدُ تَعَالَیْتَ یَا وَاحِدُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا عَفُوُّ تَعَالَیْتَ یَا
مُنْتَقِمُ،

ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى داور،
بلندمرتبه هستى اى فرزانه، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
عطابخش، بلندمرتبه هستى اى بازدار، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو
اى زیان‏رسان، بلندمرتبه هستى اى سودبخش، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى اجابت‏ كننده، بلندمرتبه هستى اى حسابرس، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى دادگر، بلندمرتبه هستى اى جدایى‏انداز، ما را از آتش پناه
ده اى‏ پناه‏دهنده، منزّهى تو اى مهربان، بلندمرتبه هستى اى شریف، ما را از آتش
پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پروردگار، بلندمرتبه هستى اى حقیقت پایدار، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پرشكوه، بلندمرتبه هستى اى گانه، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى درگذرنده، بلندمرتبه هستى اى انقتام
گیرنده،

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَاسِعُ
تَعَالَیْتَ یَا مُوَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
رَءُوفُ تَعَالَیْتَ یَا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا فَرْدُ تَعَالَیْتَ یَا وِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا مُقِیتُ تَعَالَیْتَ یَا مُحِیطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا
مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا وَكِیلُ تَعَالَیْتَ یَا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ
یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُبِینُ تَعَالَیْتَ یَا مَتِینُ أَجِرْنَا مِنَ
النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا بَرُّ تَعَالَیْتَ یَا وَدُودُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا رَشِیدُ تَعَالَیْتَ یَا مُرْشِدُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا نُورُ تَعَالَیْتَ یَا
مُنَوِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا نَصِیرُ،

ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى بسیار عطابخش، بلندمرتبه هستى اى
عطاگستر، ما را از آتش‏ پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى پرمهر، بلندمرتبه هستى
اى نوازشگر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده‏ منزّهى تو اى یگانه، بلندمرتبه
هستى اى بى‏همتا، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى روزى‏بخش،
بلندمرتبه هستى اى‏ فراگیر، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى
وكیل،بلندمرتبه هستى اى عدالت محض، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده‏ منزّهى تو
اى آشكار، بلندمرتبه هستى اى استوار، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى
تو اى نیكو، بلندمرتبه هستى اى‏ مهروز، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزهى
تو اى راهما، بلندمرتبه هستى اى راهبر، ما را از آتش پناه ده‏ اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى روشنایى، بلندمرتبه هستى اى روشنى‏بخش، ما را از آتش پناه ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى یارى رسان،

تَعَالَیْتَ یَا نَاصِرُ أَجِرْنَا
مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا صَبُورُ تَعَالَیْتَ یَا صَابِرُ
أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا مُحْصِی تَعَالَیْتَ یَا
مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا سُبْحَانُ
تَعَالَیْتَ یَا دَیَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ یَا
مُغِیثُ تَعَالَیْتَ یَا غِیَاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ سُبْحَانَكَ
یَا فَاطِرُ تَعَالَیْتَ یَا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ
سُبْحَانَكَ یَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ تَبَارَكْتَ یَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ
الْجَلالِ سُبْحَانَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّی كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ
نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
أَجْمَعِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ
نِعْمَ الْوَكِیلُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ
الْعَظِیمِ

بلندمرتبه هستى اى یاور، ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده،
منزّهى تو اى بردبار، بلندمرتبه هستى اى شكیبا، ما را از آتش پناه‏ ده اى
پناه‏دهنده، منزّهى تو اى شمارشگر، بلندمرتبه هستى اى آفرینشگر، ما را از آتش پناه
ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى‏ پاك و منزّه، بلندمرتبه هستى اى جزادهنده، ما را
از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى فریادرس، بلندمرتبه هستى اى پناه، ما
را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى آفریننده، بلندمرتبه هستى اى حاضر،
ما را از آتش پناه ده اى پناه‏دهنده، منزّهى تو اى صاحب شكوه و زیبایى، بلندمرتبه
هستى اى داراى جبروت و جلال، منزّهى تو، معبودى جز تو نیست منزّهى تو، همانا من از
ستمكاران بودم، پس دعایش را اجابت كردیم و او را از اندوه رهانیدیم و اینچنین اهل‏
ایمان را رهایى بخشیم، و درود خدا بر آقاى ما محمّد و خاندان او همه و سپاس خدا را
پروردگار جهانیان‏ و خدا ما را بس است و چه نیكو وكیلى است، و جنبش و نیرویى نیست
جز به عنایت خداى والاى بزرگ.

پی‌نوشت:
* علامه شیخ تقی الدین ابراهیم
كفعمی در اول نیمه قرن نهم هجری در جبل عامل دیده به جهان گشود و در سال 905 هجری
در همان منطقه دعوت حق را لبیك گفت.
القابی نظیر: اكابر علمای امامیه، اعیان
محدّثین شیعه، كثیر التتبع و وجوه شیعه، حكایت از گستردگی اطلاعات علمی و نفوذ
شخصیت معنوی وی میان دانشمندان است.
كفعمی به تمام اعمال، دعاها، عبادات و آداب
زیارت‌هایی كه در كتاب «مصباح» خود آورده است، عمل می‌نمود و در ساعاتی كه وقت او
اجازه نمی‌داد، دعاها و عبادات آن روز را همسر عالم و عابد وی به جای می‌آورد و این
چنین بود كه كتاب مصباح او بعد از تألیف جای «مصباح المتهج‍ّد و سلاح المتعب‍ّد»
شیخ طوسی را در خانه بسیاری از شیعیان گرفت.

[ دوشنبه 31 تیر 1392 ] [ 01:15 ب.ظ ] [ غلامعلی برهمن ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ


مکه مکرمه مجموعه 50044 هتل سدره
مدیرغلامعلی برهمن

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
src="http://fatemi.persiangig.com/mehr/doayefaraj.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="770" height="51" quality="High" scale="ExactFit"> .